ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

ЕИК 148075985

Банкова сметка на ЕСП Златни Пясъци ООД (BGN) :

КЕЙ БИ СИ Банк България ЕАД

IBAN BG85RZBB91551064910811

BIC RZBBBGSF

Главен офис:

гр.Варна 9007, к.к. Златни пясъци, Административна сграда „Рила”

Център за работа с потребители

Работно време 9.00ч.-12.00ч. и от 13.00ч.- 16,30ч.

тел: 052/357 179 , факс:052/355 571,

Отдел „Търговия”

Телефон за връзка с клиенти: 052/357 179

 е-mail:  esp@goldensands-bg.com

 www.esp-zlatni.bg