ISO 9001:2015  е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатите за системите за управление на качеството в “ЕСП Златни Пясъци” са издадени от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги –DNV