В нашия офис

Чрез EasyPay

По Банков път

Банкови сметка (BGN) в Райфайзенбанк България ЕАД:

Ако сте клиент на регулиран пазар: IBAN BG85RZBB91551064910811, BIC RZBBBGSF

Ако сте клиент на свободен пазар: IBAN BG26RZBB91551064910806, BIC RZBBBGSF