Задължително ли е да изляза на Свободен пазар?
Да, ако Вие сте потребител на високо/средно напрежение вече не може да бъдете клиент на крайния снабдител. За всички останали клиенти с присъединена мощност над 100 kW, а за останалите след въвеждането на стандартизирани товарови профили от 01.04.2016 г., това все още е право, а не задължение.

Какъв е смисълът от излизането на Свободен пазар?
В зависимост от вашето потребление, може да договорите по-ниска цена за ел.енергия, която да реализира икономии за вашия бизнес или домакинство.

Как мога да сменя досегашния си доставчик?
Заявление за смяна на доставчик / координатор на балансираща група / се подава между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната. Важно е да сте информиран за срокът на вашия договор, за да предприемете необходимите стъпки за промяна.

На какво трябва да се обърне внимание при избор на търговец на ел.енергия?
Нашият съвет е да се запознаете много внимателно с цялата информация относно излизането на Свободен пазар, лицензираните търговци на ел.енергия, възможностите за офериране, срокове на договор, начини на заплащане и др.

И помнете, това е индивидуална възможност да оптимизирате своите разходи за ел.енергия и да договорите възможно най-добри условия за доставка на ел.енергия за Вас.