За да станете наш клиент на Свободния пазар на ел.енергия, е необходимо да сте присъединен към електроразпределителната/преносна мрежа. Изпратете данни за фирмата Ви и за консумираната от Вас енергия, за да ви предоставим конкурентна оферта.

За повече информация се свържете с наш представител: 0899 911 903

Или попълнете следната форма on-line:

Може да ни изпратите информация за консумираната от Вас електрическа енергия, за да Ви изготвим конкурентна оферта