ЕСП Златни Пясъци” ООД  е дружество регистрирано през 2006 г., след преобразуването на електроразпределителното дружество “ЕРП Златни Пясъци” АД, в съответствие с изискванията на § 17, ал.1 от ПЗР на Закон за енергетиката. Дружеството е част от групата „Златни Пясъци” АД.