Декларация от ръководството на ЕСП Златни Пясъци ООД