На основание Решение на КЕВР Ц-12/30.06.2014г. и чл. 56, ал.10 от Правилата за търговия с електрическа енергия и на база отчетени фактически разходи за балансиране за периода м. юни 2014г.- м. май 2015г., ЕСП Златни Пясъци ООД,утвърждава  от 01.06.2015г. цена за балансиране на електроенергийната система за снабдяване, в размер на 0,002 лв/kWh., дължима от всички клиенти на крайниоя снабдител за общо консумирана електрическа енергия за съответния период.

На основание Решение на ДКЕВР Ц-12/30.06.2014г. и чл. 56, ал.7 от Правилата за търговия с електрическа енергия и на база отчетени фактически разходи за балансиране за месец юни, ЕСП Златни Пясъци ООД, утвърждава  от 01.07.2014г. Цена за Балансиране на електроенергийната система за снабдяване, в размер на0,00177 лв/kWh., дължима от всички клиенти на крайниоя снабдител за общо консумирана електрическа енергияза съответния период.