„ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-17 / 30.06.2024г. новите цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2024г.

Заповече информация тук!