Уважаеми абонати,
Във връзка с техническата интеграция на ОББ и КВС Банк България, „ЕСП Златни пясъци ООД“ Ви уведомява, 
че от 12 май 2024г. има издадени нови банкови сметки.
Молим плащанията да се извършват по новите сметки към ОББ:

BG83UBBS81551064910811- за битови потребители 
BG24UBBS81551064910806- за небитови (стопански) потребители.

Повече информация тук.