„ЕСП Златни Пясъци ” ООД


Варна 9007, к.к. Златни пясъци, адм. сграда Рила тел:052/ 355 571


     Покана за публично обсъждане


       Във връзка с процедура по одобрение на проект на нов
условия на договорите за продажба на електрическа енергия на
крайни клиенти, ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на
заинтересовани лица, че публичното им обсъждане ще се съ
16 Януари 2024 г. от 11:00 до 13:00 в адм. сграда Рила, ет. 3, голям
кабинет, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.
Проектът на Общите условия ще бъде на разположе
заинтересованите лица в Центъра за обслужване на клиенти, нахо
адм. сграда Рила , ет.1 , к.к. Златни пясъци, гр. Варна, всеки работе
08:00 до 17:00ч., както и на интернет страницата на Дружеството, на
електронен адрес: www.esp-zlatni.bg, считано от публикува
настоящето съобщение.
Становища и предложения по проекта на Общи условия на ЕС
пясъци ООД се приемат всеки работен ден, до датата на пуб
обсъждане, в центъра за обслужване на клиенти с адрес: 9007, г
к. к. Златни пясъци, административна сграда Рила, както и на имей
esp@goldensands-bg.com и на тел: 052 355 571.