ЕСП Златни Пясъци ООД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия, считано от 01 юли 2021 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 206.00лв./МВтч.