Уважаеми дами и господа,
В случай, че не сте си избрали търговец на електрическа енергия, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец, съгласно типов договор одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране по цени и тарифни планове, както следва