Уважаеми дами и господа,

Във връзка с промените в Закона за енергетика (ДВ бр.57/26.06.2020г.) Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020г. ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството си на краен снабдител, ще прекрати снабдяването Ви с електрическа енергия по регулирани цени и в случай, че не сте си избрали търговец, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец на електрическа енергия, съгласно типов договор, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Образец на типов договор може да изтеглите от ТУК