Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти

ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на небитовите  си абонати, че

Министерският съвет с решение №  688 от 04.10.2023 г. одобри Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода

01 септември 2023 г. до 31 декември.2023 г.

Уведомяваме Ви, че във фактурите на небитовите клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД  за м. октомври 2023г. има начислени компенсации. В случай, че борсовата цена за м. ноември и м. декември 2023г. надвишава 200 лв./MWh без ДДС, компенсации ще получите и във фактурите за съответните месеци. Плащането да отговаря на сумата за плащане посочена във фактурата, с приспадната компенсация.

Плащания могат да се извършват на каса,  по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер.

Телефон за връзка и информация: 052/357 179