Нови цени за активна електрическа енергия, считано от 01.10.2020г

Уважаеми дами и господа,
В случай, че не сте си избрали търговец на електрическа енергия, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец, съгласно типов договор одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране по цени и тарифни планове, както следва

By | септември 25th, 2020|Новини и събития|0 Comments

Типов договор одобрен от КЕВР

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с промените в Закона за енергетика (ДВ бр.57/26.06.2020г.) Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020г. ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството си на краен снабдител, ще прекрати снабдяването Ви с електрическа енергия по регулирани цени и в случай, че не сте си избрали търговец, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец на електрическа енергия, съгласно типов договор, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Образец на типов договор може да изтеглите от ТУК

By | септември 25th, 2020|Новини и събития|0 Comments