Информация за промяна на цени на електрическа енергия на регулиран пазар

Информираме всички  потребители на територията на к.к. Златни пясъци, че ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството си на краен снабдител не е заявило промяна на действащите цени на електрическа енергия нa регулиран пазар.