Цена ДПИ, считано от 01.10.2017г.

ЕСП Златни Пясъци ООД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия, считано от 01 октомври 2017 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 132,98 лв./МВтч.