Нови цени на електрическата енергия с решение на КЕВР Ц-19 от 07.04.2017Г.