Профилактика

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че поради профилактика на софтуерната система клиентският център на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД , няма да работи на 5.07.2024 г. от 12.00 до 14.00ч.
Плащания ще се приемат след 14.00ч. Плащания могат да се извършват и по банков път, и на касите на EASYPAY по клиентски номер, а услугите могат да се заявяват на електронна поща: esp@goldensands-bg.com
Денонощен телефон за връзка при аварии: 052/355 129

By | юли 4th, 2024|Новини и събития|0 Comments

Нови цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2024г.

„ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-17 / 30.06.2024г. новите цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2024г.

Заповече информация тук!

By | юли 1st, 2024|Новини и събития|0 Comments

                 Уважаеми  абонати,

уведомяваме Ви, че клиентският център на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД , днес (28.06.2024г.) ще работи до 16.00ч. 

Плащания ще се приемат в понеделник 01.07.2024г., които могат да се извършват и по банков път, и на касите на EASYPAY по клиентски номер, а услугите могат да се заявяват на електронна поща: esp@goldensands-bg.com

      Денонощен телефон за връзка при аварии:    052/355 129

By | юни 28th, 2024|Новини и събития|0 Comments

Нови банкови сметки !

Уважаеми абонати,
Във връзка с техническата интеграция на ОББ и КВС Банк България, „ЕСП Златни пясъци ООД“ Ви уведомява, 
че от 12 май 2024г. има издадени нови банкови сметки.
Молим плащанията да се извършват по новите сметки към ОББ:

BG83UBBS81551064910811- за битови потребители 
BG24UBBS81551064910806- за небитови (стопански) потребители.

Повече информация тук.
By | май 14th, 2024|Новини и събития|0 Comments

Съобщение във връзка с предстоящите празници!

Уважаеми  абонати,

Уведомяваме Ви, че по случай предстоящите празници  „ЕСП Златни Пясъци“ ООД

няма да работи в периода от 22.12.23г. до 02.01.2024г. вкл.

Плащания могат да се извършват по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер.

      Денонощен телефон за връзка при аварии:    052/355 129

Екипът на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД, Ви пожелава Весели празници!

Нека настъпващата Нова 2024 година бъде изпълнена с много радост, щастие и успех!

By | декември 8th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Покана за публично обсъждане

    „ЕСП Златни Пясъци ” ООД


Варна 9007, к.к. Златни пясъци, адм. сграда Рила тел:052/ 355 571


     Покана за публично обсъждане


       Във връзка с процедура по одобрение на проект на нов
условия на договорите за продажба на електрическа енергия на
крайни клиенти, ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на
заинтересовани лица, че публичното им обсъждане ще се съ
16 Януари 2024 г. от 11:00 до 13:00 в адм. сграда Рила, ет. 3, голям
кабинет, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.
Проектът на Общите условия ще бъде на разположе
заинтересованите лица в Центъра за обслужване на клиенти, нахо
адм. сграда Рила , ет.1 , к.к. Златни пясъци, гр. Варна, всеки работе
08:00 до 17:00ч., както и на интернет страницата на Дружеството, на
електронен адрес: www.esp-zlatni.bg, считано от публикува
настоящето съобщение.
Становища и предложения по проекта на Общи условия на ЕС
пясъци ООД се приемат всеки работен ден, до датата на пуб
обсъждане, в центъра за обслужване на клиенти с адрес: 9007, г
к. к. Златни пясъци, административна сграда Рила, както и на имей
esp@goldensands-bg.com и на тел: 052 355 571.

By | декември 8th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти

ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на небитовите  си абонати, че

Министерският съвет с решение №  688 от 04.10.2023 г. одобри Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода

01 септември 2023 г. до 31 декември.2023 г.

Уведомяваме Ви, че във фактурите на небитовите клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД  за м. октомври 2023г. има начислени компенсации. В случай, че борсовата цена за м. ноември и м. декември 2023г. надвишава 200 лв./MWh без ДДС, компенсации ще получите и във фактурите за съответните месеци. Плащането да отговаря на сумата за плащане посочена във фактурата, с приспадната компенсация.

Плащания могат да се извършват на каса,  по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер.

Телефон за връзка и информация: 052/357 179

By | ноември 13th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Нови цени на електрическата енергия от 01.07.2023г

ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решениe № Ц-14 / 30.06.2023г. новите цени на електрическата
енергия, считано от 01.07.2023г.

By | юли 4th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Доставчик последна инстанция – ЕСП Златни Пясъци ООД

ЕСП Златни Пясъци ООД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия, считано от 01 юли 2021 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 206.00лв./МВтч.

By | май 27th, 2021|Новини и събития|0 Comments

Коледни и Новогодишни празници 2020/2021 г.

 Уважаеми  абонати,

уведомяваме Ви, че по случай предстоящите празници, клиентския център на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД няма да работи в периода от  21.12.20г. до 03.01.2021г.

Плащания могат да се извършват по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер, а услугите могат да се заявяват на електронна поща: esp@goldensands-bg.com

Денонощен телефон за връзка при аварии:

    052/355 129

Екипът на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД,

Ви пожелава Весели празници! Нека настъпващата Нова 2021 година бъде изпълнена с много радост, щастие и успех!

 

By | декември 15th, 2020|Новини и събития|0 Comments