Съобщение във връзка с предстоящите празници!

Уважаеми  абонати,

Уведомяваме Ви, че по случай предстоящите празници  „ЕСП Златни Пясъци“ ООД

няма да работи в периода от 22.12.23г. до 02.01.2024г. вкл.

Плащания могат да се извършват по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер.

      Денонощен телефон за връзка при аварии:    052/355 129

Екипът на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД, Ви пожелава Весели празници!

Нека настъпващата Нова 2024 година бъде изпълнена с много радост, щастие и успех!

By | декември 8th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Покана за публично обсъждане

    „ЕСП Златни Пясъци ” ООД


Варна 9007, к.к. Златни пясъци, адм. сграда Рила тел:052/ 355 571


     Покана за публично обсъждане


       Във връзка с процедура по одобрение на проект на нов
условия на договорите за продажба на електрическа енергия на
крайни клиенти, ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на
заинтересовани лица, че публичното им обсъждане ще се съ
16 Януари 2024 г. от 11:00 до 13:00 в адм. сграда Рила, ет. 3, голям
кабинет, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.
Проектът на Общите условия ще бъде на разположе
заинтересованите лица в Центъра за обслужване на клиенти, нахо
адм. сграда Рила , ет.1 , к.к. Златни пясъци, гр. Варна, всеки работе
08:00 до 17:00ч., както и на интернет страницата на Дружеството, на
електронен адрес: www.esp-zlatni.bg, считано от публикува
настоящето съобщение.
Становища и предложения по проекта на Общи условия на ЕС
пясъци ООД се приемат всеки работен ден, до датата на пуб
обсъждане, в центъра за обслужване на клиенти с адрес: 9007, г
к. к. Златни пясъци, административна сграда Рила, както и на имей
esp@goldensands-bg.com и на тел: 052 355 571.

By | декември 8th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти

ЕСП Златни Пясъци ООД съобщава на небитовите  си абонати, че

Министерският съвет с решение №  688 от 04.10.2023 г. одобри Програма за компенсиране разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода

01 септември 2023 г. до 31 декември.2023 г.

Уведомяваме Ви, че във фактурите на небитовите клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД  за м. октомври 2023г. има начислени компенсации. В случай, че борсовата цена за м. ноември и м. декември 2023г. надвишава 200 лв./MWh без ДДС, компенсации ще получите и във фактурите за съответните месеци. Плащането да отговаря на сумата за плащане посочена във фактурата, с приспадната компенсация.

Плащания могат да се извършват на каса,  по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер.

Телефон за връзка и информация: 052/357 179

By | ноември 13th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Нови цени на електрическата енергия от 01.07.2023г

ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решениe № Ц-14 / 30.06.2023г. новите цени на електрическата
енергия, считано от 01.07.2023г.

By | юли 4th, 2023|Новини и събития|0 Comments

Доставчик последна инстанция – ЕСП Златни Пясъци ООД

ЕСП Златни Пясъци ООД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия, считано от 01 юли 2021 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 206.00лв./МВтч.

By | май 27th, 2021|Новини и събития|0 Comments

Коледни и Новогодишни празници 2020/2021 г.

 Уважаеми  абонати,

уведомяваме Ви, че по случай предстоящите празници, клиентския център на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД няма да работи в периода от  21.12.20г. до 03.01.2021г.

Плащания могат да се извършват по банков път и на касите на EASYPAY по клиентски номер, а услугите могат да се заявяват на електронна поща: esp@goldensands-bg.com

Денонощен телефон за връзка при аварии:

    052/355 129

Екипът на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД,

Ви пожелава Весели празници! Нека настъпващата Нова 2021 година бъде изпълнена с много радост, щастие и успех!

 

By | декември 15th, 2020|Новини и събития|0 Comments

Нови цени за активна електрическа енергия, считано от 01.10.2020г

Уважаеми дами и господа,
В случай, че не сте си избрали търговец на електрическа енергия, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец, съгласно типов договор одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране по цени и тарифни планове, както следва

By | септември 25th, 2020|Новини и събития|0 Comments

Типов договор одобрен от КЕВР

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с промените в Закона за енергетика (ДВ бр.57/26.06.2020г.) Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020г. ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството си на краен снабдител, ще прекрати снабдяването Ви с електрическа енергия по регулирани цени и в случай, че не сте си избрали търговец, ще се снабдявате служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец на електрическа енергия, съгласно типов договор, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Образец на типов договор може да изтеглите от ТУК

By | септември 25th, 2020|Новини и събития|0 Comments

Либерализация на пазара на електрическа енергия за небитови клиенти от 01.10.2020г.

Уважаеми дами и господа,


С промените в Закона за енергетика (ДВ бр.57/26.06.2020г.) от 01.10.2020г. всички небитови
потребители трябва да преминат на свободен пазар, като електрическата енергия ще се
закупува от избран от тях търговец по свободно договорени цени.
В тази връзка Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020г. ЕСП Златни Пясъци ООД, в
качеството си на краен снабдител, ще прекрати снабдяването Ви с електрическа енергия по
регулирани цени.

За това е необходимо да предприемете следните действия:

1. До 10.09.2020г. Вие трябва да сключите договор с търговец на електрическа енергия
и той да заяви процедура за регистрация на свободен пазар и смяна на доставчик.

2. Ако пропуснете тази възможност, то тогава след 01.10.2020г. ще се снабдявате
служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец на електрическа
енергия, съгласно подписан типов договор, одобрен от Комисията за енергийно и
водно регулиране.

3. При условие, че до 30.06.2021г. не се предприеме процедура по смяна на доставчик,
то тогава от 01.07.2021г. Вашият обект ще се снабдява служебно от Доставчик от
последна инстанция.

Оставаме на Ваше разположение за възникнали въпроси, по следните начини:

1. телефон: 052/357 179
2. факс: 052/355 571
3. мобилен: 0899911903
4. е-мейл: esp@goldensands-bg.com
5. www.esp-zlatni.bg
6. в Центъра за работа с клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД, на адрес: 9007 гр. Варна,
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила.

Списък на небитови клиенти.

By | юли 24th, 2020|Новини и събития|0 Comments

КЕВР одобри новите цени на електроенергията от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране прие с Решение Ц-29 от 1 юли 2020 г. новите цени на електроенергията, които са за небитовите клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение за периода до 30.09.2020г., както и за битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение за периода до 30.06.2021г.
За повечеинформация.

By | юли 7th, 2020|Новини и събития|0 Comments